top of page

Zarostlý nehet

 

Postihuje mnohdy děti v nejranějším kojeneckém věku. Zde vidíme častěji postižení obou palců u nohou a zanícení obou nehtových valů současně. I když nález vypadá někdy hrozivě, po konzervativní léčbě dojde k postupnému zahojení. Důležité je postižené oblasti nemačkat, zajistit volnost a klid k hojení, které trvá většinou delší dobu. U starších dětí a dospívajících se stejně jako u dospělých pacientů setkáváme častěji s jednostranným postižením. Obtíže na druhé končetině, případně na protilehlém nehtovém valu jsou velmi časté, ale objevují se spíše sukcesivně, s časovým odstupem.

Zarostlý nehet
Zarostlý nehet

Léčbu, pokud obtíže trvají krátce, zahajujeme konzervativně. Důležitá je volná obuv, postiženou oblast nemačkat, nevystavovat tlaku. Pokud nález přetrvává či dochází k opakovaným recidivám, indikujeme chirurgickou léčbu. Příčinou tohoto recidivujícího a vleklého onemocnění je vrozená konfigurace nehtové ploténky, tedy i nehtového lůžka, predisponující svým tvarem k zarůstání a dráždění nehtových valů. Z toho vychází i taktika chirurgické léčby. Zákrok provádíme u menších dětí a těžšího oboustranného postižení v celkové anestezii na operačním sále, jinak ve svodné anestezii ambulantně.

bottom of page