Nesestouplé varlátko - retentio testis

 

Většinou je postižení jednostranné, oboustranné asi v 15%. Nejčastěji se setkáváme u chlapců odeslaných na chirurgickou ambulanci pro podezření na retenci s nálezem hypermobilních čili retraktilních varlat, která klouzají tahem svalu semenného provazce do třísla. U retraktilních varlátek posuzujeme délku závěsu - semenného provazce, jejich velikost, symetrii a možnost stažení na dno šourku. Tyto děti pravidelně sledujeme v půlročních intervalech a pokud zjistíme kratší závěs varlete nebo dle pozorování rodičů prázdný šourek po většinu času, indikujeme operaci.

 

Pokud diagnostikujeme retinované varlátko, které je nehmatné nebo nelze stáhnout z třísla do šourku, indikujeme operační řešení.

Zdravotní centrum Haná

sídl. Svobody 22/77

796 01 Prostějov

Tel:  725 752 083

E-mail:  jindrich.t@email.cz

Ordinační doba

 

Pondělí               8:00 - 17:00
Čtvrtek               15:30 - 19:00

Pátek                  8:00 - 13:00

Miniinvazivní žilní chirurgie

Ambulance všeobecné a dětské chirurgie

MUDr. Jindřich Tomeček