top of page

Nesestouplé varlátko - retentio testis

 

Většinou je postižení jednostranné, oboustranné asi v 15%. Nejčastěji se setkáváme u chlapců odeslaných na chirurgickou ambulanci pro podezření na retenci s nálezem hypermobilních čili retraktilních varlat, která klouzají tahem svalu semenného provazce do třísla. U retraktilních varlátek posuzujeme délku závěsu - semenného provazce, jejich velikost, symetrii a možnost stažení na dno šourku. Tyto děti pravidelně sledujeme v půlročních intervalech a pokud zjistíme kratší závěs varlete nebo dle pozorování rodičů prázdný šourek po většinu času, indikujeme operaci.

 

Pokud diagnostikujeme retinované varlátko, které je nehmatné nebo nelze stáhnout z třísla do šourku, indikujeme operační řešení.

bottom of page