top of page

Tříselná kýla a vodní kýla - hydrokéla

 

Jsou u dětí nejčastější chirurgickou nemocí. U chlapců jsou mnohem častější než u dívek, udává se 9-10 krát.

 

Tříselná kýla se projevuje občasným nebo trvalým vyklenováním v třísle, případně zasahujícím až do šourku u chlapců. Obsahem kýly bývá nejčastěji tenké střevo. Tříselná kýla se může objevit v prvních dnech života nebo kdykoli v průběhu dětství až do dospělosti. Ohrožuje dítě především uskřinutím a to v nejrannějším kojeneckém věku. U větších dětí je uskřinutí vzácné. Léčba je operační. Aktivněji přistupujeme při indikacích k operaci u kojenců, zvláště s anamnezou již reponovaného uskřinutí. U dětí předškolního a školního věku lze operaci provést plánovaně i s delším časovým odstupem.

 

Vodní kýly - hydrokély tvoří izolované nahromadění tekutiny v obalech varlete nebo v třísle v průběhu semenného provazce u chlapců, u dívek v průběhu oblého vazu děložního. Hydrokéla je u kojenců velice častá a má tendenci spontánně regredovat. Hydrokély přetrvávající po druhém roce věku dítěte indikujeme k operaci.

Kýla děvče
Kýla chlapec
bottom of page