top of page

Fimoza

 

Chlapci s fimozou a konglutinací jsou nejčastějšími návštěvníky dětské chirurgické ambulance. Fimoza je zúžení okraje předkožky, které brání jejímu přetažení přes glans (žalud). U konglutinace není předkožka přetažitelná pro adhese mezi jejím vnitřním listem a glandem.

 

Fimozu rozdělujeme na primární a sekundární. Primární fimoza je vrozená, vyjádřená v různém stupni a většinou spojená s konglutinací. U novorozenců a kojenců se vyskytuje téměř pravidelně. Sekundární fimoza je získaná, nevyskytuje se většinou v nejrannějším věku. U dětí vidíme jako nejčastější příčinu získané fimozy násilné přetahování předkožky s tvorbou trhlinek, které se následně zajizví, dále pak opakované záněty.

Primární fimóza

Sekundární fimozu diagnostikujeme podle tuhého, často paprskovitě uspořádaného jizevnatého okraje předkožky na rozdíl od primární fimozy kde je okraj jemný.

Sekundární fimóza

Co se týče léčby, fimozu i konglutinaci řešíme u dětí po třetím roce věku. Dříve přistupujeme k léčbě v případě kompletních fimoz, které způsobují obstrukci při močení - projevují se nadouváním předkožkového vaku při mikci - nebo při opakovaných zánětech. Ještě v poměrně nedávných dobách byla každá fimoza léčena operačně - cirkumcizí neboli obřízkou. V druhé polovině devadesátých let 20.století se začaly objevovat studie s použitím lokálních kortikosteroidů v léčbě fimozy u dětí s překvapivě

dobrými výsledky. Dnes je tato léčba široce rozšířená a stala se první metodou volby v léčbě primární fimozy u dětí. U nás používáme Triamcinolon créme 0,1%. Léčebná kůra trvá většinou 3-6 týdnů a vyžaduje speciální algoritmus aplikace. Léčba je účinná v souladu s publikovanými výsledky ve vysokém procentu – 70-90% dětí je zbaveno fimozy a ušetřeno operačního zákroku-cirkumcize. Tato léčba není účinná u sekundárních jizevnatých fimoz, její úspěšnost klesá s věkem dítěte a nepůsobí na konglutinaci.

K cirkumcizi - obřízce tedy indikujeme děti s primární fimozou, kde nebyla úspěšná konzervativní léčba lokálními kortikosteroidy a všechny děti se sekundární jizevnatou fimozou. Radikální cirkumcize u dětí dnes neprovádíme, snažíme se naopak, aby glans zůstal alespoň ze dvou třetin nebo raději zcela krytý předkožkou.

Co se týče konglutinací, řešíme je po třetím roce věku, kdy provádíme uvolnění adherované předkožky od glandu s použitím lokálního anestetika v masti.

 

bottom of page