top of page

Princip této metody spočívá v mechanickém narušení vnitřní výstelky žíly v kombinaci s aplikací sklerotizačního roztoku. Celý zákrok je prováděn pod ultrazvukovou kontrolou. Punkčně bez jakéhokoliv kožního řezu je do ošetřované žíly zaveden tenký katetr. Jeho konec,opatřený miniaturní kovovou kuličkou, rychle rotuje a při současné aplikaci sklerotizační látky dochází k obturaci postižené kmenové žíly i většiny jejích větví. Vzdálenější úseky křečových žil, které nezmizí za 6 - 8 týdnů po zákroku, ošetřujeme účinně v druhé době pěnovou sklerotizací. Zákrok se provádí ambulantně bez narkozy i bez místního umrtvení. Trvá asi 20 minut, je téměř nebolestivý – pacient cítí jen mírné vibrace. Kosmetický efekt je velice příznivý – varixy jsou odstraněny bez jedinného kožního řezu.

 

Clarivein

Ambulantní odstranění křečových žil metodou CLARIVEIN

 

Metoda ClariVein byla vyvinuta v roce 2010 v USA a rychle se rozšiřuje i v Evropě.

Není nutná pracovní neschopnost, pacient odchází po zákroku domů bez omezení chůze. Potřebná je jen několikadenní komprese končetiny elastickou punčochou. Metoda ClariVein je považována v současnosti za nejšetrnější metodu k odstranění křečových žil. Znamená další kvalitativní posun od laserových či radiofrekvenčních metod, fungujících na principu tepelné destrukce žíly a vyžadujících tzv.tumescentní anestezii – tzn. injekční aplikaci množství chladivého roztoku s anestetikem do okolí ošetřované žíly v celém jejím průběhu. Odpadá rovněž riziko tepelného poškození okolních nervů,kůže a podkoží. Léčbu křečových žil metodou ClariVein provádíme na naší ambulanci jako první na Moravě od r. 2014 a dosavadní výsledky se jeví jako velice slibné.

Clarivein certificate
bottom of page